Biografische gegevens


1893
Bernard Essers werd op 11 maart geboren te Kraksaän als jongste zoon van Barend Maria Diederik Essers, arts, en Hiltje Johanna Hermanna van Boekeren.

1898
Het gezin gaat één verlofjaar naar Wenen voor post-universitaire studie van zijn vader.

1901-1903
Het gezin verblijft in Nederland, Utrecht.

1903
Verhuist naar Amsterdam, Johannes Verhulststraat 109.

1908-1910
Privé-lessen van Dr. A. Zijderveld (neerlandicus).

1910-1912
Hendrik de Kayser-tekenschool te Amsterdam.

1912-1914
Studeert aan de Royal Academy of Arts, Kensington, te Londen.
(onder anderen bij professor Leatheby).


1914
Begint zich toe te leggen op de houtsnede.

1917
Illustraties bij Een zwerver verliefd van Arthur van Schendel.
Illustraties bij Deirdre en de zonen van Usnach van Adriaan Roland Holst.


1918
Verblijf in Egmond aan Zee.
Groepstentoonstelling in "Haagsche Kunstkring".


1919-1920
Atelier in een boerderij in Rockanje waar zijn vader geneesheer-directeur was van kuuroord "Bad Walestein" op Voorne.
Etslessen van J.M. Graadt van Roggen en R.N. Roland Holst.
Contacten met Jan Toorop (Domburg) en Lodewijk Schelfhout (Hilversum).


1920
Dood van zijn vader. Zijn moeder koopt stuk grond aan de Natteweg Bergen (N.H.) om daar een huis met atelierruimte te laten bouwen.
Augustus, groepsexpositie in Domburg met o.a. Toorop, Schelfhout, van der Stok en M. Wiegman.
November-december, groepsexpositie met Schelfhout en Picasso in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Heeft in opdracht van architect, professor H.Th. Wijdeveld de omslag verzorgd van Wendingen 'De Beeldhouwkunst van Heden'.


1920-1921
Bezoekt o.a. Florence alwaar ontmoetingen met Irwin Edman, de schrijver/filosoof en latere hoogleraar aan de Columbia University in New York.
Daarna verblijf op Sicilië en een kort bezoek aan Parijs.


1922
Betrekt het nieuwgebouwde huis aan de Natteweg 17, Bergen (N.H.).
Tentoonstelling van de collectie Jacob Mees in de Rotterdamsche Kring alwaar hij met zeven werken vertegenwoordigd is.
The New York Library verwerft een druk van "Lente's Intocht".


1923
Tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt hem de gouden medaille voor de grafische kunst toegekend (voor de houtsnede "de Muziek").

1924
Groepstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam waar hij met vijf houtsneden uit de collectie Boendemaker aanwezig is.
Juli, het Rijksprentenkabinet te Amsterdam koopt een aantal houtsneden.
Verzorgt weer in opdracht van Professor H.Th. Wijderveld de omslag van Wendingen, verschillende nummers, o.a. 'Het Kristalnummer'.


1925-1926
Huurt een villa in Rapallo (Italiaanse Rivièra) waar o.a. Irwin Edman enige tijd verblijft.

1926
Werkt met J. Graadt van Roggen in Bretagne.

1928
Februari, expositie in Kunstzaal Kleykamp,  's Gravenhage.
Expositie in Baarnsch Lyceum.
Illustraties bij Een zwerver verdwaald van Arthur van Schendel.


1928-1929
Groepstentoonstelling van de "Société de la Gravure sur bois originale" in Parijs.

1929-1930
Groepstentoonstelling in "The Art Institute of Chicago".

1930
Huwelijk met Kitty Vreede en vestiging in "De Zonnebloem", Bickerslaan 44 te
Schoorl (N.H.).


1931
Geboorte dochter Trudy.
Tentoonstelling met Tjipke Visser in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Groepstentoonstelling "Bergen aan Zee 25 jaar".


1932
Verhuizing naar Natteweg 17 te Bergen (N.H.). Tentoonstelling te Hilversum.
Houtsnede "Pheasants" wordt opgenomen in The Encyclopaedia Brittannica.


1933-1934
Tentoonstelling te Tokio.

1934-1937
Tentoonstellingen o.a. in het Frans Halsmuseum te Haarlem.

1935
Geboorte dochter Hilda.

1938
12 oktober, ontvangt bedankbrief van 10, Downingstreet voor de door hem geschonken sepia aquarel "Don Quichot".

1940
December, tentoonstelling in de Volksuniversiteit te Enschede.

1941
Tentoonstelling bij Galerie Frans Buffa en Zonen te Amsterdam.

1943
Evacuatie naar Enschede.

1944
Voorjaar, verhuist naar Scharsterbrug, Gemeente Doniawerstal in Friesland.

1945
13 Mei, overleden te Scharsterbrug.

1947
Februari-maart, overzichtstentoonstelling in Arti et Amicitiae te Amsterdam.

1950-1951
December-januari, overzichtstentoonstelling Kunstenaars Centrum Bergen in "De Rustende Jager" te Bergen (N.H.).

1978
Grafisch werk maakt deel uit van expositie "Kunstenaren Der Idee", Haags Gemeentemuseum.

1993
Maart, overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de honderdste geboortedag op
11 maart, in het gemeentehuis van Bergen (N.H.).

Sindsdien worden verschillende malen werken getoond in groepstentoonstellingen, zoals in Museum Kranenburgh, het Sterkenhuis, beide te Bergen (N.H.) en in Museum Marie Tak van Poortvliet in Domburg.

Werk van Essers bevindt zich, behalve bij particulieren, onder andere in:

het Rijksprentenkabinet in het Rijksmuseum te Amsterdam
de verzameling van "Kunst rond 1900" in het Provinciaal Museum te Assen
het Teylers Museum te Haarlem
het Kunstenaars Centrum Bergen (Museum Kranenburgh te Bergen (N.H.))
het Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden.


2008
Twee overzichtstentoonstellingen hebben vrijwel tegelijkertijd plaats:
in het Drents Museum te Assen, 28 juni-21 september 2008
en in Museum Kranenburgh te Bergen (N.H.), 24 juni-2 november 2008.

Tegelijkertijd komt een monografie uit:
Bernard Essers, (1893-1945) door Piet Spijk en Annemarie Timmer met een voorwoord van Frans Leidelmeijer.
Uitgeverij Waanders, Zwolle, in samenwerking met Drents Museum, Assen.
Onder andere te verkrijgen in beide musea à € 29,50.
Biografie