Bibliografie
Een kleine keuze uit de bibliografie:


1925
Laurens van der Waals, 'Graphische kunstenaars, 1, Bernard Essers', Elseviers' Geïllustreerd Maandschrift, 35 (1925).

1927
Malcolm C. Salaman, The woodcut of to-day at home and abroad, London 1927.

1928
A. van der Boom, De moderne houtsnede in Nederland, Amsterdam 1928.

1931
A. van der Boom, 'B. Essers, Een korte karakteristiek van zijn werk', Op de Hoogte,
28 mei, 1931.


1943
D.A.Klomp, In en om de Bergensche School, Amsterdam 1943.

1966
W.L.M.E. van Leeuwen, Avonden op Drienerwolde, Amsterdam 1966.

1993
Brochure bij de overzichtstentoonstelling van B. Essers in het gemeentehuis te
Bergen (N.H.).


2008
Piet Spijk en Annemarie Timmer, Bernard Essers 1893-1945, Zwolle en Assen, 2008.