Arthur van Schendel: 'een zwerver verliefd' vijde druk, houtgravure, 1917
I-II-III-IV-V-VI